Ålesundmål 17: Samarbeid for å nå målene

Ålesund kommune blir en stor offentlig aktør som kan gå foran i det grønne skiftet gjennom innkjøp og forbruk. Klimakrisen er ikke lokal og vi må derfor samarbeide med alle de andre kommunene i vår region.

Samarbeid for å nå målene

Klimakrisen er her. Store byer over hele verden går foran i klimasatsing, her i landet har Oslo kommet lengst, fått status som Europeisk miljøhovedstad og fått mye internasjonal oppmerksomhet.

Ålesund skal være en foregangskommune her i Møre og Romsdal, og levere gode løsninger til kommunene rundt oss.

Grønne og etiske innkjøp

Ålesund kommune har stor forbrukermakt, vi vil styrke retningslinjene for etikk og bærekraft i kommunale innkjøp. Vi ønsker at kommunen skal ta grønne og etiske valg ved alle kommunale innkjøp.

Ved å stille krav til miljø, dyrevelferd og sosial bærekraft i alle innkjøpsordninger og ved utleie av kommunal grunn, kan kommunen gå foran i utviklingen av grønne løsninger.

Finansiell klimarisiko

Kommunen skal trekke finansielle investeringer ut av kull- olje og gassvirksomhet og velge plasseringer med god klimaprofil når det er mulig.

Kommunen som forbilde

Kommunale reiser skal reduseres, man skal i større grad benytte digitale møter. Dette må også gjelde politikerne.

Kommunens bilpark skal gjøres utslippsfri. Kommunale arbeidsplasser skal være sykkelvennlige og det må være tilrettelagt for elektriske kjøretøy.

Bedre samarbeid med naboene våre

Ålesund skal være en pådriver for bedre samarbeid i hele Ålesundsregionen om felles løsninger og utfordringer. Ålesund skal alltid holde døren åpen for sammenslåing med Sula og Giske og uansett ha et aktivt samarbeid som styrker Ålesundregionen.