Ålesundmål 5: Like rettigheter for alle

Et grønt samfunn er et samfunn der alle kan være seg selv. Vi vil kjempe mot alle former for diskriminering og føre en feministisk politikk. Frihet og like rettigheter skal være grunnprinsipper i samfunnet vårt.

Seksuell helse

Vi vil jobbe for å få en sexologisk rådgiver i kommunen, sexologen vil bidra til forebyggende tiltak, drive folkeopplysning og være rådgiver for alle i kommunen.

Universell utforming

Alle skal ha muligheten til å benytte seg av byen, det vil si at offentlige rom, digitale og kommunale tjenester må utformes slik at så mange som mulig kan delta uavhengig av funksjonsevne. Dette innebærer alt fra rullestolvennlig veidekke, brede fortau og gangfelt, nok parkeringsplasser og HC-vennlige holdeplasser for buss.

Kroppspress og kommersiell reklame

Vi vil motvirke kroppspresset ved å regulere retusjerte reklamer i det offentlige rom og på arealer eid av kommunen.

Likestilt arbeidsliv

Vi vil jobbe for anonyme søknadsprosesser i kommunen og for leverandører. Dette for å unngå diskriminering og redusere utestenging av grupper fra arbeidslivet.

Støtte til LHBTIQ-organisasjoner

Vi vil gi økonomisk støtte til organisasjoner som jobber for å fremme kjønns- og seksualitetsmangfold

God integrering

Felles språk er et viktig fundament for integrering og deltakelse i samfunnet. Vi vil sikre god språkopplæring for flyktninger og støtte organisasjoner som bidrar til å inkludere flyktninger i samfunnet.