Hei Verden!

Hurra! Nå har vi i Miljøpartiet De Grønne Ålesund fått egne nettsider. Dette blir en fin kanal til å dele viktig stoff med alle dere som følger oss og for nye potensielle grønne sjeler. Vi er stolt over at vi har fått til et engasjement i kommunen som gjør det mulig å få inn et parti i bystyret som tar miljøutfordringene på alvor og som allerede viser handlekraft både nasjonalt og lokalt.

Vi er i stabil vekst og det grønne gjennombruddet er i full gang! Det grønne gjennombrudd.

mai 28, 2015

Hurra! Nå har vi i Miljøpartiet De Grønne Ålesund fått egne nettsider. Dette blir en fin kanal til å dele viktig stoff med alle dere som følger oss og for nye potensielle grønne sjeler. Vi er stolt over at vi har fått til et engasjement i kommunen som gjør det mulig å få inn et parti i bystyret som tar miljøutfordringene på alvor og som allerede viser handlekraft både nasjonalt og lokalt.

Vi er i stabil vekst og det grønne gjennombruddet er i full gang! Det grønne gjennombruddet betyr at vi kan få muligheten til å ta vare på livsgrunnlaget til kommende generasjoner gjennom god og ambisiøs miljøpolitikk. Vi tør å sette rammen for annen politikk gjennom det viktigste av alt; nemlig å beskytte miljøet og naturen som vi, dyra og andre arter er avhengige av for å kunne leve!

Etterhvert som tiden går håper vi å få enda flere med i MDG Ålesund. Arbeidet er basert på frivillighet, og til flere som kommer sammen, til mer får vi gjennomført av gode miljøtiltak for kommunen vår. Vi ønsker å arbeide tett sammen med andre kommuner og lære av hverandre!

Tre grunnleggende solidaritetsprinsipp tar oss framover: Solidaritet med andre mennesker, solidaritet med dyr og natur og solidaritet med kommende generasjoner.

Programmet for lokallvalget i september og for perioden 2015-2019 legges ut på hjemmesiden vår i løpet av juni måned.

Husk å lik oss på facebook!

SAMSUNG CSC