Stopp vindkraftubygginga på Haramsøya!

 

MDG støtter krav om stans av vindkraftutbyggingen på Haramsøy

juni 2, 2020

MDG mener at all utbygging av ny kraftproduksjon skal ta hensyn til både mennesker og miljø, utbyggingen på Haramsøy gjør ikke dette. Vi i MDG ønsker å stanse utbyggingen, og samtidig være garantisten for at de rette kravene blir stilt i alle fremtidige saker. I 2019 vedtok MDG en resolusjon om vindkraft som blant annet slår fast at vindkraft ikke skal bygges i områder med urørt preg eller andre natur- og friluftsverdier.

Vindkraftanlegget er planlagt i konflikt med naturreservat og fuglefredningsområder, og rødlistede fuglearter vil bli påvirket negativt. Dette er også et prosjekt lokalbefolkningen helt klart ikke ønsker. De Grønne og Senterpartiet foreslo i 2019 å gi kommunene vetorett for å kunne sette ned foten for vindkraftverk, vi mener at utbygging aldri kan skje mot lokalsamfunnets vilje. Ingen andre partier støttet dette.

Det finnes også andre løsninger for å øke kraftproduksjonen i landet. Vi mener at en storsatsing på alternativ kraftproduksjon, effektivisering av eksisterende vannkraft og energieffektivitet i både nye og gamle bygg vil hjelpe langt på vei i arbeidet med å imøtekomme fremtidige energibehov.

Samtidig er ikke effektivisering alene nok til å møte fremtidige behov uten å bygge ned mer natur. Derfor mener vi at utbygging av havvind og solenergi vil være viktig. Men, og her kommer den viktige delen: på rette premisser. FNs naturpanel har uttalt at vi undergraver hele den naturlige infrastrukturen som verden er avhengig av. Vi må ta vare på den naturen vi har igjen, vi løser ikke klimakrisen ved å maksimere naturkrisen.

Derfor mener vi at vindkraft kan være en del av løsningen, men kun under svært strenge forutsetninger. Vi må lete etter egnede områder hvor vindkraft kan bidra til en stor del av fremtidens energiproduksjon. Mer spesifikt mener vi dette forutsetter at vindkraften bygges ut til havs langt fra land, utenfor fiske- og trekkområder. Her kan Norge videreutvikle all kompetansen vi hittil har opparbeidet på offshore oljevirksomhet, og faktisk bli en del av den grønne omstillingen som hittil stort sett bare har vært fine ord og lovnader.

MDG støtter kravet om byggestans, vi vil støtte initiativet til fylkesordføreren og ta initiativ til at Ålesund kommune stiller seg bak kravet.

 

Joakim Skaar – Fylkestingsrepresentant MDG Møre og Romsdal

Jarle Hauge Steffenssen – Gruppeleder MDG Ålesund