Ålesundmål 1: Redusere forskjeller

For de aller fleste er Ålesund en fantastisk kommune å bo i. Men ikke alle har de samme mulighetene, andelen fattige barn øker og problemer med skolefrafall, fremmedgjøring, sosial ulikhet og manglende integrering skyldes i stor grad økonomiske strukturer. Det er vårt felles ansvar å sørge for at innbyggerne våre har muligheten til å leve et godt liv, uansett hvor de kommer fra.

Rimelige fritidsaktiviteter for barn og unge

Alle barn skal ha muligheten til meningsfulle fritidsaktiviteter uavhengig av familieøkonomien. Derfor vil vi støtte organisasjoner og frivillige som sikrer et bredere tilbud, og jobbe for å holde kostnadene nede.

Vi vil øke støtten til organisasjoner som for eksempel Fellesverket Dragen, Blå kors ung mm.

Mange barn mister muligheten til å delta i aktiviteter fordi utstyret er for kostbart. Vi vil lage utlånstilbud for utstyr slik som Kirkens Bymisjon sitt Skattkammer.

Studentbyen Ålesund

Vi vil samarbeide med studentsamskipnaden for å øke dekningsgraden for studentboliger i Ålesund

Tilgang til skole og barnehage

Vi vil innføre gratis kjernetid i barnehagen og SFO, og utrede muligheten for gratis barnehage for lavinntektsfamilier

Vi vil innføre søskenmoderasjon mellom SFO og barnehage

Eiendomsskatt

Vi vil beholde eiendomsskatten slik den er i dag, men øke bunnfradraget slik at færre må betale.