Fotocredit:

Politisk avtale 2020-2024

Etter tidenes valgresultat i Ålesund, og en dobling av folkevalgte, går vi inn i et samarbeid med AP,SP,KRF,SV og V. Sammen skal vi bygge den nye kommunen i samsvar med intensjonsavtalen og FN sine berekraftsmål.

Den nye avtalen har store ambisjoner for å ta kommunen inn i det grøne skiftet, blant annet skal kommunen kutte utslippene med 60% innen 2030. Avtalen legg FN sine berekraftsmål til grunn, og bygger dermed på dei samme prinsippa som valprogrammet til De Grønne i Ålesund. Summen gir ei avtale som legg ein klar plan for å gjere Ålesund til den beste byen for mennesker og miljø!

 

Her er et lite utval grøne gjennomslag:

 

 •  Ålesund skal kutte utsleppa sine med 60% innen 2030
 • Nullvisjon for tap av matjord
 • Satsing på gang- og sykkelveger
 • Kollektivandelen skal nå 15%
 • Det skal opprettast ei bysykkelordning i Ålesund sentrum
 • Brosundtunellen skal vere klar til bypakke trinn 2
 • Bevaring av Svartløken
 • Tryggere skuleveger
 • Rask realisering av bypakken
 • Etablering av et pårørendesenter
 • Styrking av rusomsorgen

 

Og mykje meir… du kan lese heile den politiske avtalen her:

Politisk plattform 2020-2024 AP, SP, KRF, MDG, SV, V