Ålesundmål 10: Levende nærmiljø

Ålesund blir en stor og variert kommune. Både i utstrekning, geografi og befolkning. Løsningene for Ålesund sentrum er ikke de samme som for de største tettstedene eller de minste bygdene. Nærmiljøpartiet De Grønne vil at uansett hvor man bor skal man møte like gode tjenester, og en like profesjonell kommune. Alle skal ha tilgang på basistjenestene der de bor, man skal ikke trenge å reise langt for å møte kommunen.

Nærmiljøpartiet De Grønne

Nærmiljøet og nabolaget er viktig for innbyggerne i kommunen. Vi vil at tjenestene skal være der folk bor, og at du skal møte den samme kvalitetene uansett hvor i kommunen du bor. Vi vil stimulere til etablering av lokal handel der det er grunnlag for det.

Velforeninger

Velforeningene er en viktig del av å skape bedre og sikrere nærmiljø, vi vil jobbe for forutsigbare støtteordninger til velforeninger

Lokal forankring

Vi vil at reguleringsplaner, byggeplaner og andre relevante planer skal gjøres tilgjengelig på en slik måte at innbyggerne i de aktuelle nærmiljøene får mulighet til å sette seg inn i planene.

Utvikling på lag med innbyggerne

Prosessene rundt utbygging er tunge og vanskelige å sette seg inn i og påvirke. Vi vil sikre at informasjon om planlagte reguleringer og utbygginger når innbyggerne så tidlig som mulig og legge til rette for innbyggermedvirking så tidlig som mulig i disse prosessene.