Ålesundmål 11: Mennesker i sentrum

Kompakte byer skaper befolkningsgrunnlag for godt kollektivtilbud og skaper kortere avstander mellom jobb, hjem og fritid. Vi tror på korte avstander og en by som er bygd rundt menneskene. Vi vil skape liv i gatene i Ålesund istedenfor mer bilbasert shopping på Moa.

Innovasjon og kultur

Vi vil tilby gratis wifi og ladepunkter i sentrumsområder, for at både innbyggerne og turister skal kunne finne frem, kommunisere og dele opplevelser.

Grønt byliv

Vi vil etablere flere grønne byrom, legge til rette for urbant landbruk og invitere folk i byen til å både lære mer om, og bruke naturen i byen.

Vi vil legge til rette for mer urban byutvikling i Moa området.

Turistskatt

Vi vil utrede muligheten for en turistskatt der midlene er øremerket tiltak som skal forbedre opplevelsen til turister som besøker Ålesund og de utfordingene det påfører byen.

Drikkefontene

Plastflasker har 1000 ganger så høyt klimaavtrykk som springvann, i tillegg til at mange flasker havner i naturen. Vi vil sette ut drikkefontener i sentrumsområder så folk kan fylle vann og slippe å kjøpe.