Ålesundmål 13: Et klimaregnskap i pluss

Verden står i en klimakrise!

Miljøpartiet De Grønne er det eneste partiet som setter klima som sin toppsak, vi er det eneste partiet som tar klimastreikerne på alvor, og vi er det partiet som kutter mest utslipp i vårt program.

Ålesund skal føre en klimapolitikk i tråd med Parisavtalen. Transport, anleggsarbeid og avfallsbehandling skal omstilles slik at Ålesund blir en nullutslippsby.

Ta klimastreikerne på alvor

Ålesund kommune skal gjennom en forpliktende og ambisiøs klimaplan kutte 60% utslipp innen 2030.

En nullutslippsby i 2050

Ålesund skal være en nullutslippsby i 2050, for å få til dette må vi først få oversikt over utslippene i dag. Ålesund har, på initiativ fra De Grønne, vedtatt at klimaregnskap og klimabudsjett skal legges frem samtidig som budsjettet for kommunen.

Klimanøytral kommune

Redusere unødvendig reisevirksomhet ved å gjennomføre flere møter over internett, samt å gjøre det enklere for ansatte å ta grønne valg.

Vi vil styrke miljøkompetansen i kommunen på ledelsesnivå og i etatene. Kommunen skal ansette en klimarådgiver som skal uttale seg i alle saker som har en effekt på utslippene våre.

En by som produserer mer enn den bruker

Nye bygg skal bygges som plusshus, blant annet ved bruk ­av solenergi, geotermisk energi og solfangere.

Vi vil utrede støtteordninger for privatpersoner som vil produsere egen energi via for eksempel solenergi.

Vi vil jobbe for å realisere havvindprosjekt utenfor Mørekysten.

Avfallshåndtering

Vi vil at bossbilene skal gå på biogass og vi vil jobbe for at det blir oppretta et biogassanlegg på Sunnmøre i samarbeid med de andre renovasjonsselskapene i fylket.

 

Cruiseturisme

Ålesund sin største utslippssektor er transport til havs, cruiseturismen er en stor del av dette. Vi vil sette et tak på antall cruiseanløp i løpet av året og går for nullvekst i næringen. Landstrøm må bygges ut så fort som mulig.

Ti konkrete og kjappe kommunale klimakuttforslag

  1. Redusere kjøttforbruk i kommunale kantiner og institusjoner
  2. Opprette egne parkeringsplasser for næringstransport på strøm
  3. Bygge landstrømtilkobling ved alle kommunale havner
  4. Gi støtte til kjøp av el-sykkel
  5. Kreve fossilfri anleggsvirksomhet for alle kommunale byggeprosesser.
  6. Kreve at varer og tjenester leveres utslippsfritt
  7. Elektriske kommunale anleggsmaskiner
  8. Elektriske bybåter mellom Hessa-Sentrum-Moa
  9. Bygge alle nye offentlige bygg som plusshus
  10. Redusere antall cruiseanløp