Ålesundmål 14: Liv i havet

Menneskenes rovdrift av naturen gjør at økosystemene svekkes. Vi er i ferd med å miste mye av naturmangfoldet og det er vi mennesker som har ansvaret. Ålesund skal være en god kommune for livet i havet. En av de største kildene til mikroplast er gummigranulat fra kunstgressbaner, dette finnes det alternativer til. Hva venter vi på?

Mikroplast

Gummigranulat fra kunstgressbaner er en av de største kildene til mikroplast i havet. Vi vil fase ut bruken av gummigranulat og gå over til miljøvennlige alternativer.

Vi vil støtte de idrettslagene som tar overgangen ved å dekke den økte kostnaden dette vil medføre.

Mikroplast må få en større rolle i undervisningen.

Dugnad for et bedre hav

Vi vil jobbe for at det blir opprettet nasjonal pant på fiskegarn

Vi vil opprette kommunale belønningsordninger der fiskere og privatpersoner kan levere inn søppel og få vrakpant for det.

Forurensing på havbunn

Vi vil jobbe for mer kartlegging av tilstanden i kommunens nærliggende sjøområder, elver og vann, og iverksette tiltak om nødvendig

Fiskevelferd

Oppdrett skal foregå i lukkede anlegg.