Ålesundmål 2: Sunn og bærekraftig mat

Ålesund blir en stor landbrukskommune. Det gir oss stort ansvar over forvaltningen av dette verdifulle arealet. Vi må stoppe nedbyggingen av matjord, av miljøhensyn og sikkerhetspolitiske hensyn. Et av de største personlige grepene man kan gjøre for å redusere klimagassutslipp er å redusere kjøttforbruk. Vi vil gjøre plantebasert kosthold mer tilgjengelig, og la innbyggerne ta valget selv. Vi støtter lokal matproduksjon ved å øke bruken av lokale produsenter.

Matsvinn

Vi vil jobbe for større fokus på matsvinn i kommunen, og støtte initiativ som kan hjelpe problemet i samarbeid med næringsliv og innbyggerne.

Kommunen som forbilde

Kommunen skal gå foran i sine innkjøp og øke andelen norsk, økologisk og kortreist mat i kommunale institusjoner og kantiner.

Kommunen skal redusere kjøttforbruket i sine institusjoner og kantiner.

En god by for verden

Rettferdig handel er en viktig del av grønn innkjøpspolitikk. Vi vil at Ålesund skal øke andelen fairtrade innkjøp og få status som fairtrade by.

Ta vare på matjorda

Ålesund kommune blir en stor landbrukskommune. Og ta vare på matjord er viktig både med tanke på klimaet og sikkerhetspolitisk. Vi vil verne matjord mot omregulering og jobbe for bedre handheving av driveplikta.

Dyrking i byen

Vi vil ha flere parsellhager, skolehager og annen mulig matproduksjon i byen vår. Mange små kommunale områder som ligger brakk kan beplantes med spiselige vekster, bærbusker og frukttrær som lokalmiljøet kan få ansvaret for. Vi vil støtte prosjekter som bidrar til økt småskala bylandbruk