Ålesundmål 4: Fri og kreativ oppvekst

Barna er vår viktigste ressurs og vår fremtid. Det er vårt ansvar å skape et godt liv for fremtidige generasjoner. Skolepartiet De Grønne har en visjon om en skole med mer lek, flere aktiviteter og mer praktisk læring. En skole der barn får utvikle seg og lærere får gjøre jobben sin uten å bli sittende fast i papirmølla.  

Nærbarnehagene

De grønne mener at barn så langt som mulig skal få muligheten til å gå i barnehage i sitt eget nærmiljø. Vi vil ta vare på nærbarnehagene og styrke de der det trengs.

Vi vil jobbe for kontinuerlig opptak i barnehagen.

Læring gjennom lek

6-årsreformen skulle gi en myk overgang mellom barnehage og skole, sånn ble det aldri. Vi vil tilbake til leken i 1. klasse, bruke mindre tid på teori og mer praksis. Vi vil drive med mindre målstyring og ha større fokus på utviklingen av barna

Tid til barna

Barnehagene skal dekke barnas behov for lek og omsorg og i tillegg fremme læring og danning. Samtidig er det store forventninger til kartlegging, byråkrati og målstyring. Vi vil redusere dokumentasjons- og kartleggingspresset, og dermed sikre mer tid til barn og faglig planlegging.

Tid til elevene

På samme måte som i barnehagene vil vi bort fra målstyring og byråkrati. Vi vil la læreren være lærer uten å drukne i dokumentasjonspress og byråkrati. Vi vil jobbe for å senke klassestørrelsene.

Fritid til barna

Vi vil ha leksefri skole i 1-4. klasse, og ha en forsøksordning med leksefri skole i flere ungdomsskoler.

Vi går mot heldagsskolen da det vil gå ut over fritid, lek og moro for barna i en fase av livet der selvstendig utvikling er viktig.

Svømmeopplæring

Stadig flere undersøkelser viser at mange ikke kan svømme. Svømmeopplæringen i grunnskolen må styrkes slik at alle får tilstrekkelig opplæring.

#RT2020

Eksamen ble i 1979 flyttet for å legge en demper på russetiden, slik ble det ikke. Vi vil jobbe for prøveprosjekter på de videregående skolene i kommunen der eksamensavviklingen ikke kommer i konflikt med russetiden.

Skolemat

Alle skoler i kommunen skal ha tilgang på skolehage der elevene kan dyrke forskjellig i forbindelse med læring. Vi vil sørge for at plantebasert kosthold får større plass i matlagingsundervisningen

Vi vil innføre et gratis måltid i løpet av skoledagen og jobbe for statlig finansiering.