Ålesundmål 6: Mangfoldig kulturliv

Kulturlivet er en sentral del av et levende demokrati og meningsfulle liv. Derfor er det viktig med lav terskel og gode støtteordninger for å kunne skape og glede seg over et mangfoldig kulturliv. Kulturpartiet De Grønne vil støtte både organisert og uorganisert kulturliv. Vi vil styrke kulturskolen, bibliotekene og alle korpsene rundt i kommunen vår.

Bibliotek

Bibliotekene er viktige som kulturformidlere og lavterskel møteplasser. Vi vil beholde filialene som eksisterer i dag og jobbe for å åpne flere av de nedlagte. Vi vil utrede muligheten for mobile bibliotekfilialer eller bibliotek i samarbeid med skolebibliotekene

Frivillighet

Frivilligheten blir ofte brukt for å nå kommunale mål, vi tror frivilligheten gjør det best når de får drive på egne premisser, uten stadig rapporteringskrav og jakt etter støtte.

Vi vil jobbe for romslige og forutsigbare støtteordninger for frivilligheten der driftsstøtte er normalen og prosjektstøtte unntaket.
Vi vil gjøre de ulike støtteordningene mer tilgjengelige og lettere å orientere seg om

Bredde fremfor elite

Vi prioriterer og støtter idrettsglede fremfor prestasjon og vil gå mot tidlig elitesatsing og topping av lag og heller satse på aktivitet i nærmiljøet.

Kulturskolen

Vi vil styrke kulturskolen og sørge for at den leverer et mangfoldig tilbud som holder høyt faglig nivå. Vi vil at flere skal få plass på kulturskoler og at den er tilgjengelig nær der folk bor.

Korps

Vi vil jobbe for å styrke korpsaktiviteten blant annet ved å prøve ut «korps i skolen» ved flere av barneskolene i kommunen i samarbeid med skole, korps og kulturskole.

Ungdomsklubber

Ungdom skal ha tilgang på lavterskel, rusfrie møteplasser i sitt nærmiljø.