Nominasjon 2019

Fra venstre: Hedda Aasen, Joakim Skaar, Øivind Hagen, Jarle H. Steffenssen, Eva-Brit Langva.

februar 20, 2019

 Etter et veldig vellykket nominasjonsmøte kom Ålesund MDG frem til en kandidatliste til årets kommunevalg.

Vi mener listen stiller sterkt og at den har en god geografisk fordeling hvor alle de tidligere kommunene er representert. Vi er også veldig fornøyde med variasjonen i alder, kjønnsfordeling og bakgrunn på listen, og mener at alt dette gir et godt grunnlag for politikken vi ønsker å føre i nye Ålesund Kommune.

Vår nåværende bystyrerepresentant Jarle H. Steffenssen ble valgt til toppkandidat, hvor Joakim Skaar, som i dag sitter i kommunestyret i Haram fikk andreplassen. På tredjeplass er Eva-Brit Langva, som har vært 1. vara til bystyret og bidratt sterkt i helse og ruspolitikken.

Prosessen har vært svært åpen hvor innspill kunne bli sendt inn både av medlemmer og andre.

Vi gleder oss til årets kommunevalg, og hittil i år stiller vi med sterk medlemsvekst på snart 20%, og nesten en dobling det siste halvåret.

 1. Jarle Hauge Steffenssen
 2. Joakim Skaar
 3. Eva-Brit Langva
 4. Hedda Aasen
 5. Øivind Hagen
 6. Silje Balseth
 7. Martin Andreas Hagen
 8. Grethe Brokke
 9. Stig Ove Dyb Hansen
 10. May Britt Haukås
 11. Eleonore Vår Sønderland
 12. Lea Agati
 13. Steinar Ørstenvik
 14. Iris Relling Nielsen
 15. Kristian Johansen
 16. Silje Mathisen
 17. Jon Magnus Aarnes
 18. Eira Høyland Huse
 19. Johannes Josef Niesen
 20. Arve Festø
 21. Øystein Nørvøy Løvoll
 22. Martine Spee
 23. Øyvin Danielsen
 24. Susanne Hammerbekk
 25. Jone Nødland Knoph
 26. Linn Beate Harjo
 27. Bjarne Skaar
 28. Odny Karin Hagen
 29. Kurt Sindre Magerøy
 30. Eirik Tysseland