Program 2019-2023

VI SKAL FARGE ÅLESUND GRØNN!

Du kan laste ned hele programmet her

Miljøpartiet De Grønne jobber for en politikk som tar globale utfordringer på alvor. Vi ser at mange av løsningene handler om hvordan samfunnet legger til rette for et godt hverdagsliv for alle. Det er i våre egne nærmiljø vi må legge til rette for et grønt skifte.

Nå skal vi bygge en ny kommune, som skal levere gode tjenester i bysentrum og i distrikt. En kommune som skal ta lederansvar i fylket og sammen med de andre kommunene, gjøre regionen vår sterkere.

FN har vedtatt 17 bærekraftsmål, en felles arbeidsplan for hvordan vi kan skape en bærekraftig verden. Programmet vårt er inspirert av disse målene. Vi har laget 17 lokale «Ålesundsmål» med hver sine tiltak. På denne måten kan vi sammen gjøre vårt for å løse klimakrisen, fordi handling haster!

Vi skal skape en kommune med et levende bysentrum og bygder. Der færre er ensomme og vi har mer tid til familie og venner. Der ungene kan leke trykt ute, gå og sykle med frisk luft i lungene. En kommune der ingen faller utenfor og hvor det er lov å være annerledes. En kommune som tar sin andel av klimakuttene for å begrense global oppvarming til 1,5 grader.

De grønne har de beste løsningene for fremtidens Ålesund. Vi er det eneste partiet som tar klimastreikerne på alvor og det eneste partiet som setter vår tids største sak, som vår største sak.

Ålesund skal bli verdens beste by for mennesker og miljø

 

Våre hovedsaker 

 

  • Ålesund skal kutte 60% innen 2030 og være en nullutslippsby i 2050. Byen skal styres etter et klimabudsjett med konkrete og forpliktende tiltak for å nå målet.
  • Ålesund skal bli en plastfri kommune og bidra til mindre forurensing av havet, både som kommune og som et av verdens største miljøer på marin forsking.
  • Det må bygges bybane i Ålesund
  • Vi går mot all nedbygging av urørt natur, og nedbygging av matjord
  • Vi skal legge til rette for bedrifter og grundere som fremmer det grønne skiftet
  • Alle skal ha tilgang på gode tjenester der de bor, det forutsetter et desentralisert tjenestetilbud og at kommunedelsutvalgene har reell påvirkningskraft
  • Vi vil ha hjertesoner rundt alle barneskolene i kommunen
  • Vi vil at Brosundtunellen skal byges så raskt som mulig

17 Ålesundmål for et bedre Ålesund

Trykk på linkene for å lese mer!

Ålesundmål 1: Redusere forskjeller

Ålesundmål 2: Sunn og bærekraftig mat

Ålesundmål 3: God helse og livskvalitet

Ålesundmål 4: Fri og kreativ oppvekst

Ålesundmål 5: Like rettigheter for alle

Ålesundmål 6: Mangfoldig kulturliv

Ålesundmål 7: Grønn transport

Ålesundmål 8: Bærekraftig næringsliv

Ålesundmål 9: Infrastruktur for fremtiden

Ålesundmål 10: Levende nærmiljø

Ålesundmål 11: Mennesker i sentrum

Ålesundmål 12: Sirkulær økonomi

Ålesundmål 13: Klimaregnskap i pluss

Ålesundmål 14: Liv i havet

Ålesundmål 15 Liv på land

Ålesundmål 16: Åpen politisk kultur

Ålesundmål 17: samarbeid for å nå målene